Maria Regina Steenbergen:
ieders talent een toekomst

WELKOM BIJ Maria Regina

Ieder kind is anders, leert anders en heeft zijn eigen talenten. Basisschool Maria Regina wil ieders talent zichtbaar maken en verder uitbouwen. Daarbij kijken we goed naar wat uw kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is het creëren van een sociaal veilig schoolklimaat waarin respect, acceptatie en vertrouwen is.
Naast kennis van de basisvakken vinden we expressievakken en 21e eeuwse vaardigheden heel belangrijk. Daarmee rusten we kinderen toe tot zelfbewuste wereldburgers die straks goed kunnen functioneren in de maatschappij.
Om uw kind het beste te bieden ondersteunen en begeleiden we uw kind tijdens school en creëren we onderwijsactiviteiten waarin alle talenten van uw kind kunnen groeien.

Waarom kiezen voor ons?

  • Basisschool Maria Regina biedt de kinderen, naast kennis, veel ruimte voor andere activiteiten, omdat we plezier en beleving ook heel belangrijk vinden.
  • We hebben uitstekende faciliteiten waaronder een bibliotheek op school en een eigen muzieklokaal. Onze gymzaal is tevens een goed geoutilleerd podium waar van alles gebeurt, en waar met regelmaat ons Podiumbeestje optreedt!
  • Naast bruisende activiteiten zoals het schoolorkest, vinden we rust en regelmaat in de school en tijdens de lessen heel belangrijk.
  • We zijn een katholieke school en vieren christelijke feestdagen. Onze waarden zoals respect en vertrouwen baseren we op die grondslag.
  • Peuteropvang Maria Regina zit in hetzelfde gebouw als onze basisschool. Onze gezamenlijke activiteiten en afstemming zorgen voor een doorlopende lijn. Ook een BSO en een kinderopvang van onze samenwerkingspartner Zo kinderopvang zijn gehuisvest in hetzelfde gebouw.
  • Onze ruime buitenspeelruimte nodigt uit om actief te zijn. Voetballen op het veldje, spelen op de toestellen of je uitleven aan de tafeltennistafel, het kan allemaal!

Maria Regina basisonderwijs

Basisschool Maria Regina is een veilige, open school. We vinden dat ieder kind zichzelf mag zijn en bevorderen een pedagogisch klimaat waarin er respect is voor elkaar. Verwachtingen spreken we duidelijk uit, naar kinderen en naar ouders. We zijn transparant: we staan open voor inbreng van ouders en kinderen en gaan graag het gesprek met hen aan. Op die manier kunnen we samen met hen ons onderwijs vormgeven.
Actueel en vernieuwend onderwijs vinden we belangrijk. Ons team laat zich geregeld bijscholen op het gebied van onderwijsontwikkelingen en gebruikt die kennis als inspiratiebron voor de lessen. Met ons onderwijs spelen we in op de nieuwsgierige en onderzoekende houding van een kind. Die houding stimuleren we en we passen ons aanbod daarop aan. Samen met de kinderen en ouders staan we voor een bruisende schoolloopbaan waarin kinderen leren vanuit plezier en beleving. Een periode waarin mooie herinneringen worden gemaakt!

Maria Regina kinderopvang

In het gebouw Het Podium zit, naast onze basisschool, ook LPS kinderopvang Maria Regina. De kinderopvang biedt voorschoolse educatie aan peuters van 2 tot 4 jaar. Uw peuter mag hier één of meerdere dagdelen komen spelen. Er is nauw contact tussen de basisschool en kinderopvang en gezamenlijk zorgen we voor een doorlopende ontwikkel- en leerlijn.
De babyopvang en de voor- en naschoolse opvang (BSO) zit ook in gebouw Het Podium en wordt aangeboden door Zo Kinderopvang.