Maria Regina
kinderopvang
in Steenbergen

Spelen en ontwikkelen

Kinderopvang Maria Regina is er voor peuters van 2 tot 4 jaar. Op onze peuteropvang kan uw kind een aantal dagdelen per week in een huiselijke omgeving komen spelen. In een gezellige en geborgen sfeer mogen kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Alles gebeurt op het niveau van de peuters: letterlijk door veel op de knieën te gaan, maar ook door de manier van communiceren. Door mee te spelen kunnen we nog beter naar uw kind kijken en helpen bij de ontwikkeling.

Ervaringsgericht leren

Bij ons staat de ontwikkeling van uw peuter centraal. We willen zoveel mogelijk ervaringen bieden waardoor uw kind zich op alle gebieden kan ontwikkelen. Ervaringsgericht leren noemen we dat. Natuurlijk passen onze pedagogisch medewerkers het aanbod aan op het niveau en de behoefte van uw kind.

Puk & Ko

Spelend leren vinden we belangrijk. Spelenderwijs dragen we daarvoor thema’s aan uit het totaalprogramma Puk & Ko dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. De pop Puk is het vriendje van onze peuters; hij maakt dezelfde dingen mee als zij. Daarmee zorgt Puk voor een veilig gevoel. Samen met Puk werken we aan alle aspecten van de ontwikkeling. Hij lokt  interactie uit bij de kinderen waardoor hun woordenschat toeneemt en hun communicatieve vaardigheden verbeteren. Spelenderwijs leert Puk hen nieuwe ervaringen opdoen en helpt hij hen de wereld te ontdekken.

VVE-locatie

Kinderopvang Maria Regina is een voor- en vroegschoolse educatie (vve-) locatie. Voor- en vroegschoolse educatie geeft uw kind een goede start aan het begin van de basisschool. Onze vaste pedagogisch medewerkers kijken zorgvuldig wat jonge kinderen nodig hebben en spelen daar met ons aanbod op in. Met ons vve-aanbod kunnen we dat nog gerichter doen, zodat ieder kind stapje voor stapje verder komt in zijn of haar ontwikkeling en alle kansen krijgt die het nodig heeft. We overleggen graag met ouders en, als dat nodig is, met de wijkverpleegkundige. Alle ontwikkelingen houden we bij in het kindvolgsysteem Kijk!

Doorgaande ontwikkellijn

Op de peuteropvang leert uw kind in de peutergroep spelenderwijs allerlei vaardigheden. Zo leren kinderen bijvoorbeeld met elkaar om te gaan en samen te spelen, maar ook nieuwe woorden en getallen en kleuren.
We willen graag dat de peuteropvang zo goed mogelijk aansluit op de basisschool. Een doorgaande leerlijn vinden we dan ook belangrijk. Daarom werken we al in een vroeg stadium samen met de onderbouw van basisschool Maria Regina en maken we gebruik van hetzelfde kindvolgsysteem. Er is tijdig overleg met de leerkrachten en intern begeleiders in de onderbouw over de ontwikkeling van uw kind. Dat zorgt voor een warme overdracht en een natuurlijke overstap!

Samenwerking en ondersteuning

Samen met u als ouder(s) houden wij zicht op de ontwikkeling van uw kind. Om ervoor te zorgen dat een kind zich optimaal ontwikkelt, kunnen we aankloppen bij deskundigheid binnen het gebouw. Waar nodig kunnen we ook gebruik maken van de expertise van het Centrum voor Jeugd en Gezin, de wijkverpleegkundige, het consultatiebureau, een logopedist, het consultatiebureau en het audiologisch centrum van Auris.

KINDERDAGOPVANG EN BSO

Kinderdagopvang en buitenschoolse opvang is ook gevestigd in het gebouw van LPS Maria Regina en wordt aangeboden door Zo Kinderopvang.